Legálne informácie

Sme radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a produkty.

* * * * *

Sme spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. založená podľa slovenských právnych predpisov, so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707, ktorá je súčasťou skupiny Whirlpool Group.

Whirlpool Group“ znamená Whirlpool Corporation, spoločnosť založenú podľa práva štátu Delaware, so sídlom na adrese 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022, z času na čas spolu s jej dcérskymi spoločnosťami.

PRÁVNE SÍDLO

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Galvaniho 17/C
P.O.Box 23
820 09 Bratislava 29
e-mail: whirlpool.sk@whirlpool.com

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Obchodná firma: Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Právne sídlo: Galvaniho 17/C P.O. Box 23 - 820 09 Bratislava 29
Identifikačné číslo (IČO): 50063707
Daňové evidenčné číslo (IČ DPH): SK2120162275
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663 / B

Banka: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky,
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IBAN: SK7373000000009000041284