logo JavaScript
JavaScript
Vo vašom prehliadači nie je povolený JavaScript a nemožno zobraziť túto stránku.
Zapnite prosím JavaScript v nastaveniach vášho prehliadača.

10-ročná záruka na motor práčky

Logo - záruka na motor Logo - záruka na motor Logo - záruka na motor

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. (ďalej len „Whirlpool“) poskytuje 10-ročnú záruku na motor vybraných modelov práčok (Zoznam modelov je uvedený v Prílohe č.1).

10-ročná záruka sa vzťahuje na motor vybraných modelov práčok uvedených v prílohe č. 1 značky Whirlpool a Bauknecht zakúpené po 1. 10. 2013 u predajcu na území Slovenskej republiky.

Záruka na motor práčky v plnom rozsahu nárokov z porúch platí počas trvania zákonnej záručnej doby. Po uplynutí zákonnej záručnej doby Whirlpool poskytuje obmedzenú záruku, v rámci ktorej má zákazník právo na bezplatnú opravu motora práčky. Pri viacnásobnej oprave alebo výmene motora v rámci 10-ročnej záručnej doby zákazník nemá nárok na výmenu spotrebiča, pokiaľ sa chyba výrobku prejavila po uplynutí základnej záručnej doby 2 rokov.

V prípade, že zákazník má zakúpený servisný kontrakt Infiniti, platia podmienky predĺženej záruky na celý spotrebič uvedené v kontrakte.

Pre uplatnenie bezplatnej záručnej opravy musí zákazník predložiť originálny doklad o zakúpení výrobku (faktúra, pokladničný doklad, výpis z banky preukazujúci úhradu kúpnej ceny výrobku). Pre uplatnenie záruky nie je potrebná registrácia zákazníka.

Whirlpool si vyhradzuje právo na odmietnutie predĺženej záruky 10 rokov na motor v prípade, ak výrobok nebol zakúpený u predajcu na území Slovenskej republiky.

Pre uplatnenie bezplatnej záručnej opravy musí zákazník uplatniť poruchu písomne, pričom opis poruchy musí zodpovedať skutočnému stavu veci.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu sa nevzťahuje na: poškodenie neodbornou manipuláciou alebo mimoriadnou záťažou, ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom na používanie.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý používa výrobok na súkromné účely ako spotrebiteľ a nevzťahuje sa na využívanie výrobku k podnikaniu (reštaurácie, používanie výrobkov na poskytovanie služieb a pod.) a v prípade ich preukázateľného nadmerného preťažovania.

Príloha č. 1

Zoznam modelov automatických práčok s motorom, na ktorý Whirlpool poskytuje 10-ročnú záruku

Spredu plnené práčky

Zhora plnené práčky

Ďalšie zaujímavé odkazy:

frame-scrollup