Základné informácie

Sme spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. založená podľa slovenských právnych predpisov, so sídlom Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 50 063 707, ktorá je súčasťou skupiny Group.

Skupina znamená se rozumí skupina subjektů, do které společnost Whirlpool patří.

KONTAKTY

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Galvaniho 17/C
P.O.Box 23
820 09 Bratislava 29
e-mail: whirlpool.sk@whirlpool.com
telefon: 0850 003 007

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Identifikačné číslo: 50063707
Daňové evidenčné číslo: SK2120162275
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663 / B

Banka: CITIBANK Bratislava
Číslo účtu: 2014150009/8130
IBAN: SK20 8130 0000 0020 1415 0009

VÝROBNÝ ZÁVOD

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Hlavná 5039/1A
058 01 Poprad
e-mail: whirlpool_poprad@whirlpool.com
Identifikačné číslo: 35796570
Daňové evidenčné číslo: SK2020257679
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32649/P