POTREBUJETE AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA WHIRLPOOL?

Vyhľadajte autorizované servisné stredisko spoločnosti Whirlpool, ktoré je pre vás relevantné. Stačí, ak do príslušných polí nižšie zadáte adresu (ulicu a mesto) a zobrazí sa odporúčacie centrum. Zistite, či služby, ktoré ponúkajú, zodpovedajú vašim potrebám.