Ako rýchlo bude chladnička vyrábať ľad?

Výrobník ľadu nebude vyrábať ľad, pokiaľ teplota neklesne na -12 °C. Naplnenie kýblika na ľad bude trvať jeden deň.