Aký je najlepší spôsob čistenia chladničky?

Čistenie priestoru chladničky aj mrazničky približne raz za mesiac a okamžité utieranie rozliatych tekutín pomáha zabrániť hromadeniu zápachov. Pre bezpečné a účinné čistenie: Odpojte chladničku alebo vytiahnite zo zásuvky, odstráňte všetky odnímateľné časti vo vnútri. Ručne umyte, opláchnite a osušte odnímateľné časti a vnútorné povrchy pomocou čistej špongie a jemného čistiaceho prostriedku v teplej vode.