Akým čistiacim prostriedkom by som sa mal vyhnúť, ak čistím nerezové povrchy?

Vyhnite sa drôtenkám s mydlovou náplňou, abrazívnym čistiacim prostriedkom, krémom na leštenie varných dosiek, podložkám z oceľovej vlny, handričkám zo zrnitým povrchom a niektorým papierovým utierkam, pretože by mohli poškodiť povrch.