Akým prípravkom by som sa mal vyhnúť pri čistení nerezových povrchov?

Vyhnite sa drôtenkám s mydlovou náplňou, abrazívnym čistiacim prostriedkom, krémom na leštenie varných dosiek, podložkám z oceľovej vlny, zrnitým utierkam a niektorým papierovým utierkam, pretože by mohli poškodiť povrch.