Čo môžem urobiť pre uchovanie potravín pri prerušení dodávky elektriny?

Odolnosť pri výpadku prúdu sa líši v závislosti od chladničky. Plná mraznička zostane chladnejšia dlhšie než čiastočne naplnená, a mraznička s mäsom zostane chladnejšia dlhšie než mraznička s hotovými jedlami. Ak chcete čo najdlhšie zachovať nízke teploty, nechajte dvere mrazničky zatvorené. Ak mraznička nie je plná, môžete ju izolovať pomocou novín okolo výrobku.