Čo znamenajú kontrolky na mrazničke?

ZELENÁ kontrolka znamená, že spotrebič má prívod elektrickej energie. ORANŽOVÁ kontrolka signalizuje, že je zapnutá možnosť rýchleho zmrazenia. Kontrolka je kombinovaná s vypínačom. ČERVENÁ kontrolka upozorňuje, že vo vnútri spotrebiča je vysoká teplota.