Horáky varnej dosky sú škvrnité a zafarbené. Ako sa dajú vyčistiť?

Najlepšie ich vyčistíte čističom chrómu (Solvol Autosol). Je potrebné dbať na to, aby ste neupchali otvory a drážky horákov.