Kedy je nutné použiť program predprania pri používaní práčky?

Len v prípade, ak je bielizeň veľmi špinavá.