Koľko prostriedku na umývanie mám používať do umývačky riadu?

Množstvo prostriedku na umývanie, ktoré je nutné použiť, závisí od tvrdosti vašej vody a typu prostriedku na umývanie. Ak ho použijete málo, riad nemusí byť dokonale čistý. Ak ho použijete veľa, v mäkkej vode môže dochádzať k poškriabaniu alebo poškodeniu skleneného riadu. Ak nepoznáte tvrdosť vašej vody, obráťte sa na miestny vodárenský odbor.