Môžem používať plynovú varnú dosku, keď vypadne elektrina?

V prípade dlhšieho výpadku prúdu je možné horáky zapáliť ručne. Podržte zapálenú zápalku v blízkosti horáku a otočte ovládacím gombíkom do polohy "high".