Mrazničku musím odmrazovať častejšie, než je uvedené v návode na použitie. Aký môže byť dôvod?

Tesnenie dverí môže byť opotrebované. Skúste zavrieť dvere mrazničky, ale medzi tesnenie a telo mrazničky vložte kúsok papiera. Ak môžete papier ľahko vytiahnuť, tesnenie je pravdepodobne opotrebované. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, nájdite si v obchode s príslušenstvom Whirlpool dokonalé príslušenstvo.