Na dávkovači svieti červená kontrolka filtra. Ako by mala kontrolka fungovať?

Vodný filter vám vydrží 6 mesiacov. Keď dosiahne 90% životnosti, kontrolka sa zmení zo zelenej na oranžovú a na konci životnosti na červenú. Pri výmene filtra je potrebné stlačiť tlačidlo Reset na viac než 3 sekundy, potom sa rozsvieti zelená.