Nemôžem nainštalovať externé potrubie pre odsávač pár. Je recirkulácia dobrý nápad?

Áno. Všetky odsávače pár Whirlpool je možné používať v režime odťahu alebo recirkulácie. Recirkulácia odstraňuje nepríjemné zápachy a tuk zo vzduchu, ktorý prechádza odsávačom, a vyfukuje vzduch späť do kuchyne. Neznižuje však vlhkosť vzduchu, takže sa môže stať, že sa hladina vlhkosti vo vašej kuchyni zvýši. Bezmotorový odsávač pár nepripájajte k centrálnemu ventilačnému systému.