Nová neurovedecká štúdia skúma vplyv hluku a ticha na pohodu

Kategória: Lifestyle - mája 2022
  • Skopírovať odkaz
Muž relaxuje po strese z hluku
Súvisiaca technológia:
Práčka s technológiou Zen
Objavte viac

Čítanie zaberie: 3 minúty

Čo ak by nám pochopenie ticha a jeho vplyvu na našu pohodu, mohlo pomôcť urobiť naše domovy šťastnejšími a zdravšími? Ako zistíme, koľko ticha potrebujeme? Tieto fascinujúce otázky skúmame v novej neurovedeckej štúdii, ktorú si objednala spoločnosť Whirlpool a ktorú realizoval Lab of Misfits.

Súvislosť medzi hlukom a stresom

Výskum zistil, že čím väčšiu frustráciu z hluku človek pociťuje, tým viac sa cíti vystresovaný. Toto je najvýraznejšie pri vnútornom hluku a zistilo sa, že ide o lineárny vzťah, tj stres sa minimalizuje, keď sa minimalizuje frustrácia, zatiaľ čo existuje silná korelácia medzi množstvom prežívaného vnútorného hluku a stresom. Pri opise tohto vzťahu Lotto poznamenáva, že „Najsilnejším predpokladom vzniku stresu je vnútorný hluk – jeho množstvo ako aj pocity, ktoré vyvoláva. Naše údaje naznačujú, že ľudia, ktorí sú menej vystresovaní potrebujú menej ticha (a naopak).

Na druhej strane sa zdá, že svet, v ktorom žijeme, je čoraz hektickejší, nervóznejší a hlučnejší. Čo teda s tým?

Experimentálna fáza výskumu Lab of Misfits

Experimentálna časť výskumu zahŕňala primárny neurovedecký výskum Lab of Misfits na vzorke 106 účastníkov z Francúzska a Talianska. Štúdia zahŕňala celý rad online psychoanalytických experimentov, ktoré merali odozvu na vizuálne a sluchové podnety a špeciálne testy určené na objavovanie nevedomých vnemov a tendencií.

Koľko ticha potrebujeme na maximalizáciu našej pohody? Odpoveď je, že u každého je to iné. Výsledkom bol experiment Lab of Misfits a Whirlpool s cieľom objaviť premenné, ktoré ovplyvňujú vnímanie hluku/ticha – a ich vplyv na vlastný pocit pohody.

Skupina testovaných subjektov dostala požiadavku na vykonanie rôznych testov pre lepšie pochopenie viacerých aspektov alebo premenných v ich životnom štýle – a aby zistila, či niektoré z nich zmysluplným spôsobom korelujú s ich skúsenosťami s hlukom. Skúmalo sa 16 rôznych premenných – všetky možno považovať za meradlo pohody – pokrývajúce všetko od veku, príjmu, množstva cvičenia, typu osobnosti a dokonca aj zvykov pri dochádzaní do práce. Výskum zistil, že nie každý z týchto faktorov spojených s pohodou súvisí zmysluplným spôsobom s hlukom. Zistilo sa však, že niektoré spôsobujú dramatický rozdiel v tom, ako hluk vnímame.

Domov: tlmená škrupina pokoja

Nemáme žiadnu kontrolu nad hlukom vonkajšieho sveta, ale môžeme usporiadať naše domovy tak, aby sa z nich stali miesta ticha a pokoja.

Náš domov je ideálnym prostredím na vybudovanie vlastnej ulity ticha, kde sa môžeme uchýliť a riadiť, počúvať alebo tlmiť zvuk našich myšlienok a sveta okolo nás. Úroveň pokoja v našich domácnostiach sa dá zlepšiť mnohými spôsobmi, napríklad výberom tichších domácich spotrebičov, vypínaním televízora, keď ho práve nepozeráme, alebo odhlučnením pomocou záclon a kobercov. Vychutnajte si ticho a pokoj okolo vás; precíťte ich výhody v sebe samom.

 

Ste pripravení objaviť omladzujúcu silu tichšieho domova?

Vitajte vo svete Whirlpool. Tvoríme pre vašu pohodu

Keby ticho mohlo hovoriť: ako hluk ovplyvňuje našu emocionálnu a fyzickú pohodu

Štúdia Lab of Misfits zistila, že hluk, ktorý ľudia zažívajú v bežnom živote, ovplyvňuje ich emocionálnu a fyzickú pohodu. Samotný hluk je však zložitejším pojmom, ako sa na prvý pohľad zdá. Beau Lotto z Lab of Misfits vysvetľuje prečo: „V našich životoch zažívame tri hlavné typy hluku. Existuje relatívne nepretržitý vonkajší hluk okolia, ako napríklad hluk vznikajúci v mestskej doprave. Je to sporadický hluk, ktorý spôsobuje rušenie. A nakoniec je tu to, čo nazývame „vnútorným hlukom“, čo je naša neschopnosť sústrediť sa – často označovaná ako „akustický šum“. Naša štúdia skúmala, do akej miery boli ľudia frustrovaní týmito jednotlivými typmi.“
 

Súvisiaca technológia:
Práčka s technológiou Zen
Práčka s technológiou Zen je navrhnutá tak, aby bola tichá v každom detaile, pričom poskytuje mimoriadne tichý výkon aj počas cyklu odstreďovania s hlučnosťou iba 65 dba – čo vám umožní sústrediť sa na svoju domácu pohodu.
Objavte viac
Súvisiaca technológia:
Práčka s technológiou Zen
Práčka s technológiou Zen je navrhnutá tak, aby bola tichá v každom detaile, pričom poskytuje mimoriadne tichý výkon aj počas cyklu odstreďovania s hlučnosťou iba 65 dba – čo vám umožní sústrediť sa na svoju domácu pohodu.
Objavte viac